§ 1 Definicje

Administrator – podmiot odpowiedzialny za administrowanie serwisem, kontakt z administratorem następuje poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na łamach Serwisu.

Serwis – serwis internetowy Stadnie.pl, dostępny pod adresem www.stadnie.pl

Login – nazwa skrócona Użytkownika.

Ogłoszenie – wydarzenie, miejsce lub grupa/stado dodana do serwisu Stadnie.pl

Ogłoszeniodawca – Użytkownik, który zamieszcza lub zamierza zamieścić ogłoszenia w Serwisie.

Konto – profil Użytkownika w Serwisie. Poprzez swoje konto wystawia on ogłoszenia jak też zarządza wprowadzonymi danymi.

Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu, zarejestrowana lub nie.

Regulamin – niniejszy dokument.

Konsorcjum – firmy będące właścicielami Stadnie.pl na bazie osobnych umów. W skład konsorcjum wchodzą Blue Diamond Sp.z o.o. oraz Przemysław Opałka

§ 2 Postanowienia wstępne

 1. Każdy użytkownik korzystając z Serwisu akceptuje ten Regulamin.

 2. Serwis internetowy Stadnie.pl jest dostępny pod adresem www.stadnie.pl a prowadzony przez konsorcjum dwóch firm: Blue Diamond Sp. z o.o. oraz Przemysław Opałka. Konsorcjum zostało powołane, aby wdrożyć i rozwijać serwis internetowy Stadnie.pl

§ 3 Opłaty

 1. Założenie konta w serwisie www.stadnie.pl jest bezpłatne.

 2. Bezpłatne jest również dodawanie ogłoszeń, ich edycja jak i przeglądanie

 3. Płatne są usługi dodatkowe, jak promocja dodanych ogłoszeń, tj. zwiększenie ich widoczności w serwisie, reklama, itd.

 4. Płatności dokonywane są z konta wewnętrznego, prowadzonego w polskich złotych.

 5. Środki pieniężne przechowywane na koncie wewnętrznym nie są oprocentowane.

 6. Środki pieniężne Użytkownika zebrane na koncie wewnętrznym w Serwisie mogą zostać wyłącznie wydane na usługi świadczone przez Serwis.

 7. Kwestie związane ze zwrotem poniesionych kosztów oraz reklamacje będą wyjaśniane indywidualnie. Administrator nie wyklucza zwrotów wydanych środków za zamieszczenie ogłoszenia, np. w przypadku awarii Serwisu spowodowanej z winy Administratora – na zasadach proporcji czasu widoczności ogłoszenia oraz przerwy w działaniu systemu. Takie przypadki powinny zostać zgłoszone Administratorowi poprzez formularz kontaktu na stronie i będą wyjaśniane indywidualnie.§ 4 Użytkownicy

 1. Każdy z Użytkowników może posiadać wyłącznie jedno konto w Serwisie.

 2. Login Użytkownika może składać się minimalnie z 4 znaków, maksymalnie z 12 znaków. Nie może zawierać znaków specjalnych, typu: ? / , . # @

 3. Użytkownik zamieszczając zdjęcie w Serwisie stadnie.pl oświadcza, iż posiada do niego pełne prawa autorskie.

 4. Zdjęcie zamieszczane przez Użytkownika zostanie dopasowane do rozdzielczości obsługiwanej przez Serwis.

 5. Użytkownik oświadcza, iż wszelkie wprowadzane dane zamieszcza zgodnie ze stanem faktycznym i w dobrej wierze.

 6. W przypadku zmiany którychkolwiek z wcześniej zamieszczonych danych, Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego ich uaktualnienia.

 7. Użytkownik zobowiązuje się nie przenosić bez zgody Administratora na osoby trzecie prawa do korzystania z konta.

 8. Użytkownik nie może udostępniać swojego konta osobom trzecim.

 9. Administrator ma prawo zawiesić konto Użytkownika, który nie stosuje się do Regulaminu.

 10. Konto można usunąć z poziomu profilu użytkownika. W przypadku nagminnego łamania Regulaminu konto zostanie usunięte przez Administratora.

 11. Usunięcie konta nie spowoduje usunięcia ogłoszeń zamieszczonych przez właściciela tego konta. Zostaną usunięte dane korepetytora, treść ogłoszenia pozostanie w Serwisie.

 12. Użytkownik Serwisu rejestrując się wyraża zgodę na upublicznienie na stronach Serwisu danych oraz zdjęć zamieszczonych podczas rejestracji bądź edycji konta. Przyjmuje również do wiadomości, iż wystawione przez niego ogłoszenie jest pobierane i może w części lub w całość być publikowane na innych stronach internetowych.

 13. Administrator nie ma wpływu na informację publikowane na stronach wyszukiwarek internetowych, takich jak google, yahoo, onet, interia, etc. Serwisy te pobierają informacje dotyczące ogłoszeń zamieszczonych w Serwisie a następnie, niekoniecznie aktualne, publikują na własnych stronach.

 14. Wszelkie dane kontaktowe podawane przez Ogłoszeniodawcę są podawane dobrowolnie.

§ 5 Ogłoszenia

 1. Użytkownik zamieszczając Ogłoszenie automatycznie akceptuje ten regulamin.

 2. Wszystkie ogłoszenia dodane do Stadnie.pl stają się własnością Konsorcjum z chwilą umieszczenia ich w Serwisie.

 3. Wszystkie ogłoszenia wystawione w serwisie Stadnie.pl mogą być publikowane na innych stronach i serwisach, współpracujących z jedną lub wszystkimi firmami wchodzącymi w skład Konsorcjum.

 4. Ogłoszenie opłacane jest z konta złotówkowego i/lub z punktowego.

 5. Ogłoszeniodawca ponosi pełną odpowiedzialność za treść zamieszczanych ogłoszeń.

 6. Zabronione jest używanie słów ogólnie uznawanych za wulgarne.

 7. Zabronione jest zamieszczanie zdjęć oraz treści o charakterze erotycznym lub pornograficznym.

 8. Administrator zobowiązuje się do usuwania z Serwisu ogłoszeń zawierających treści obraźliwe, wulgarne lub nieetyczne.

 9. Użytkownik ma prawo wystawiania wielu ogłoszeń, nawet w tej samej kategorii.

 10. Całkowicie zabronione jest reklamowanie innych portali, firm, podmiotów na łamach Serwisu bez zgody Administratora.

§ 6 Opinie

 1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treść wystawionej przez niego opinii.

 2. Każdy Użytkownik może wystawić opinię innemu Użytkownikowi, pod warunkiem, że ma podstawy do wystawienia takiej opinii. Opinie wystawione bezpodstawnie będą usuwane z Serwisu.

 3. Każdy Użytkownik może wystawić wiele opinii temu samemu Użytkownikowi.

 4. Użytkownik nie może sam sobie wystawiać opinii.

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Administrator dołoży wszelkich starań, aby Serwis działał bez przerw i utrudnień. Jednak nie ponosi on żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich, jak również siłą wyższą.

 2. Administrator zastrzega możliwość planowanych wyłączeń Serwisu lub przerwy w jego dostępności mające na celu usunięcie wykrytych wad jak również wprowadzenie zmian i ulepszeń.

 3. Administrator dołoży wszelkich starań, aby zarejestrowani użytkownicy o planowany wyłączeniach Serwisu dowiedzieli się odpowiednio wcześniej.

 4. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zdarzenia mogące nastąpić w świecie rzeczywistym pomiędzy osobami, które nawiązały kontakt za pośrednictwem Serwisu.

 5. Zabronione jest wykorzystywanie przez osoby trzecie w całości lub częściach informacji, danych, zdjęć lub innych treści zamieszonych na stronach Serwisu bez zgody Administratora.

 6. Zabronione jest wysyłanie Spamu poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony w Serwisie.

 7. Niniejszy Regulamin może być zmieniany przez Administratora strony.

 8. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie Serwisu.

 


Stadnie.pl – łączy ludzi z pasją!

Chcecie spędzić czas w gronie osób o podobnych zainteresowaniach lub znaleźć kompana do waszych aktywności? Nic prostszego, odpowiedź to Stadnie.pl. Na Stadnie.pl w łatwy sposób zamieścicie wydarzenie określając do jakiej aktywności szukacie kompana – czy będzie to sport, rozrywka, kultura, sztuka, zakupy czy podróże. Stadnie.pl umożliwi wam również do szybkiej komunikacji w grupie – tutaj każdy z was może mieć inny adres mailowy i wcale nie musi zakładać konta. Wystarczy stworzyć wydarzenie, przesłać je do znajomych a później ustalić szczegóły z pozostałymi uczestnikami w wątku stworzonym do tego wydarzenia.

Stadnie.pl to bardzo prosty serwis. Naszym celem jest umożliwienie wam zorganizowanie się w grupy w łatwy i szybki sposób. Ma wam również dać możliwość ustalania szczegółów danego wydarzenia dlatego do każdego wydarzenia zakładany jest wątek ułatwiający komunikację. Jeśli chcesz zaplanować sylwestra, urodziny dla koleżanki, zawody w siatkówkę na osiedlowym boisku to wejdź na Stadnie.pl, dodaj wydarzenie i zapraszaj znajomych jak i pozostałe osoby o podobnej pasji. W grupie będzie wam zawsze raźniej a poza tym w grupie często jest taniej J Więc dlaczego się nie umówić wspólnie na zakupy kozaków zimowych w tym samym sklepie i skorzystać ze zniżki? Dlaczego nie skorzystać z biletu grupowego do zoo, kina czy na basen? Wystarczy zebrać wystarczającą ilość osób, spotkać się przy kasie, kupić bilet a później się rozejść? A może spędzić wspólnie czas z nowopoznanymi osobami? W Stadnie.pl ogranicza was wyłącznie wasza wyobraźnia! Zachęcamy do korzystania i zapraszania waszych znajomych, bo Stadnie.pl łączy ludzi z pasją i o podobnych zainteresowaniach.


Copyright 2012 - 2019 Stadnie.pl